2 maja 2006

Ustawy duchowe

"Pokora jest matką wszystkich cnót: pierworodną jej córką jest uległość. Cóż jest uległość? Znamy ją w działaniu pod nazwą posłuszeństwa, sama zaś w sobie jest cnotą, przez którą człowiek wyrzeka się własnej woli i postanawia zlecenia otrzymane wykonać..."

Jana Taulera zakonu św. Dominika Ustawy duchowe, dzieło z XIV wieku. Tłumaczenie polskie przejrzał i wydał ks. Z. Golian. W Krakowie 1852, ss. 144-155.

Czasami w najmniej oczekiwanych miejscach znaleźć można słowa, które jak się zdaje, nie pasują tam. Bo przecież nie należy się spodziewać, że uległość, którą znam, uległość, która mam jest tą sama uległością, która pojawiła się w głowie szacownego duchownego. A może właśnie tak? Może tylko kilka instytucji po drodze wypaczyło znaczenie słów prostych i jednoznacznych do poziomu znanego nam dzisiaj?W każdym razie przytoczona definicja bardzo prawdziwą jest bez względu na to, kto i kiedy je wypowiedział. Może kiedyś świat był inne, ale nie wszystko na tym świecie innym było.

Brak komentarzy: